Vyhľadávanie:


CD Mateusz Smoczyński Quintet – Berek 28.03.2018

Universal Music Polska, 2017

Meno huslistu Mateusz Smoczyńskeho viacerí poznáme z presláveného poľského sláčikového jazzového kvarteta – Atom String Quartet . Výherca medzinárodnej jazzovej súťaže huslistov - Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im....

Poľský Fryderyk 2018 – nominácie !!! 13.03.2018

24.apríla 2018 sa budú slávnostne odovzdávať v Teatrze Polskim vo Varšave, už po dvadsiatyštvrtý raz Ceny Fryderyk – poľská Cena Grammy! Cena Fryderyk je najdôležitejšie hudobné ocenenie na poľskom trhu. Udeľuje sa od roku 1994 a od roku 1999 sa udeľuje vďaka ZPAV (Akademia Fonograficzna),...

Huslista Mateusz Smoczyński !!! 11.03.2019

„Neskladám veľmi hlavou, ale skôr sluchom a srdcom.“

Mateusz Smocyzński patrí bez pochýb k veľkým talentom poľskej jazzovej scény. Viacerí ho určite poznáte ak nie po mene, tak aspoň z počutia elitného jazzového sláčikového kvarteta Atom String Quartet. Okrem toho však pôsobí...