Kontakt

Jazzový portál skjazz.sk je 1.slovenský slovenský jazzový portál, ktorý vznikol v roku 2005! Informuje o jazzovom dianí nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, predovšetkým v stredoeurópskom priestore.

Jazzovinky, 12.ročník, vychádza od roku 2005
ISSN: 2453-9503

Sídlo redakcie: Sládkovičova 9, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
mail: skjazz@skjazz.sk
web: www.skjazz.sk

Šéfredaktor:
Patrick Španko

Redaktor:
Peter Dobšinský

Vydavateľ:
Občianske združenie SkJazz

Sídlo vydavateľa: Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava, Slovenská republika

Vychádza každý pracovný deň.