Navždy odišiel zakladateľ BBB !!!

Navždy odišiel zakladateľ BBB !!!
Ján Štubniak, archív J.Š.

  05.03.2021

Smutné správy, kto všetko nás opúšťa z našej jazzovej rodiny na Slovensku, či vo svete, žiaľ chodia neustále! Hoci sa narodil vo Východnej, sudičky mi pri kolíske dali do vienka úplne inú hudbu! Hudobné základy dostal už v mladom veku absolvovaním 8-ročného základného štúdia hry na husle. V roku 1947 absolvoval hudobnú školu v hre na saxofóne a klarinete. Počas vysokoškolských štúdií účinkoval v rôznych hudobných formáciách. V roku 1954 bol jedným zo zakladateľov 12-členného big bandu Tatran, neskôr Rytmus 12 a Rytmus 57. Pýtate sa o kom hovorím? Ján Štubniak sa na celý život upísal jazzu a to konkrétne swingovej hudbe!

Narodil sa 9.3.1932 vo Východnej, v roku 1956 absolvoval Fakultu strojného inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Prakticky celý život pracoval ako projektant v Dopravoprojekte Bratislava. Okrem toho pôsobil ako externý prednášateľ na Stavebnej a strojnej fakulte SVŠT. Na svoju lásku k jazzu nezabudol, ale práve naopak - od roku 1958 je stálym členom Orchestra Siloša Pohanku, kde aktívne pôsobil až do ukončenia jeho činnosti v roku 1971. Sporadicky hosťoval v Orchestri bratislavských vysokoškolákov, Orchestri Jána Siváčka, Orchestri Jaroslava Laifera, Orchestri Jaroslava Scheibala a ďalších. Spolu s „Pohankovcami“ nahrával v rozhlase i televízii i množstvo živých estrád. Bol aj členom špeciálneho orchestra vytvoreného pre podujatia na ľadovej ploche Paris sur glade, Holliday on ice a každoročne (1962-1971) Wiener Eis Revue. V priebehu rokov 1951 až 1971 hrá na 1078 podujatiach, z toho 545 s Orchestrom Siloša Pohanku.

Setkání Bigbandů 1988-Rychnov pod Kněžnou, archív J.ŠSetkání Bigbandů 1988-Rychnov pod Kněžnou, archív J.Š
Z natáčania filmu Jazz für Zwei, archív J.ŠZ natáčania filmu Jazz für Zwei, archív J.Š

V roku 1982 zakladá Ján Štubniak Bratislavský Big Band (BBB) pri Dome ROH. Orchester sa pod jeho dirigentskou taktovkou zúčastňuje nakrúcania televíznych programov ako „Večer so swingom“, „Vtipnejší vyhráva“ a iných. Účinkujú dvakrát aj na Bratislavských jazzových dňoch - v rokoch 1982 a 1987 a v roku 1984 ČS jazzového festivalu v Karlových Varoch. Okrem toho BBB naživo účinkuje v PKO, bratislavskej Starej sladovni, na rôznych podujatiach v Istropolise i v blízkom Rakúsku. Z produkcie BBB sa zachovalo niekoľko televíznych videozáznamov a jedno skoro „live“ CD nahraté v štúdiách Slovenského Rozhlasu.

Takto si na Janka Štubniaka spomína speváčka Gabriela Hermélyová: "Zavolal mi Fero Brestovanský, že sa ide robiť nejaký program s big bandom pod vedením Jána Štubniaka. Povedala som mu, že už nevládzem, že už nikdy nebudem spievať. No ale oni ma prebrali, doslova. Starí muzikanti, ktorí hrali ešte u Siváčka v roku 1954, sa dali do kopy a vznikol Bratislavský Big Band. Chodili sme hrať aj bez nároku na honorár. To bola láska k hudbe! Bol to toho času najlepší orchester na Slovensku. Ešte v 90-tych rokoch sme hrali. Boli sme aj na zahraničných festivaloch. Bolo to ohromné. Nikdy nezabudnem Štubniakovi, že to urobil. Vzniklo z toho aj CD, kde mám jednu pesničku po anglicky." Takisto treba spomenúť, že BBB pod taktovkjou Jána Štubniaka dával veľký priestor mladým slovenským jazzmenom, ktorí tu hrávali: Juraj Bartoš, Kamil Paprčka, Martin Ďurdina, Michal Motýľ, Matúš Jakabčic a mnohí ďalší.

Janko, ako mu hovorili blízki spoluhráči, nás opustil včera vo štvrtok 4. marca 2021, len pár dní pred svojimi 89. narodeninami.

Česť jeho pamiatke!

Setkání Bigbandů 1988, archív J.ŠSetkání Bigbandů 1988, archív J.Š
Z vystúpenia v Rakúsku, archív J.ŠZ vystúpenia v Rakúsku, archív J.Š