LP Duševné vlastníctvo

LP Duševné vlastníctvo
LP Duševné vlastníctvo

Hevhetia, 2020   15.06.2020

Duševné vlastníctvo je termín, ktorý je definovaný ako „majetok" nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je to druh chráneného vlastníctva, ktoré vzniká okamžite a netreba si ho registrovať. Duševné vlastníctvo však môžeme brať aj na filozoficko-empirickej úrovni abstraktnejšie ako súčasť nášho bytia a reflexiu nášho vnútorného prežívania, ktorá sa v tomto prípade pretvára do uchopiteľnej podoby ako hudobné umenie. Tak vnímam aj samotný projekt Duševné vlastníctvo, ktoré nechce zaťažovať poslucháča samotnými osobami autorov a interpretov, ale upriamiť poslucháča len na ich duševné vlastníctvo a ich vnútorné prežívanie, kreativitu a cítenie prostredníctvom hudobného umenia. To môžete absorbovať prostredníctvom LP – Duševné vlastníctvo, ktoré vás zavedie do sveta improvizovanej a experimentálnej tvorby troch protagonistov. Sedem skladieb sa pohybuje na rozhraní jazzu, voľnej improvizácie a world music. Celý album je o absolútnej slobode v experimentovaní naprieč zvukovým spektrom, komprovizácii a vzájomnej tvorbe. Tento experimentálny happening alebo free session vás zavedú do úplne odlišného hudobného sveta, na aký ste bežne zvyknutý. Z hudby cítiť množstvo etnických vplyvov, najmä z východných kultúr a Afriky. Tento album určite neosloví bežného poslucháča jazzu, no ak si necháte myseľ otvorenú aj pre menej konvenčné nápady a rozšírené nástrojové techniky, tak vám táto zaujímavá LP Duševné vlastníctvo dokáže ponúknuť netradičný zážitok a obrovskú paletu odlišných zvukových farieb.

Hrajú:
Duševné vlastníctvo

Kúpiť  |  Archív od roku 2005 - Jazzovinky Peter Dobšinský