Kto vydá tento rok jazzový album v Hudobnom fonde ???

Kto vydá tento rok jazzový album v Hudobnom fonde ???
Peter Korman © Patrick Španko

  28.03.2018

Tak ako každý rok, tak aj tento dáva Hudobný fond príležitosť nahrať niekoľko jazzových albumov, najmä tým, ktorí profilový a debutový album ešte nemajú. Podporuje tak najmä pôvodnú slovenskú jazzovú tvorbu. Deje sa tak na odporúčanie Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti, ktorá zasadala 14. marca 2018 a schválila a odporučila Rade Hudobného fondu schváliť a Hudobnému fondi cez vydavateľstvo Musica Slovaca vydať tento rok nasledujúce tituly: Peter Korman Quintet – debutový album, Tibor Feledi Quintet – debutový album a Jana Gavačová & Ľuboš Brtáň – Almázia.

Tibor Feledi © Patrick ŠpankoTibor Feledi © Patrick Španko
Ľuboš Brtáň © Patrick ŠpankoĽuboš Brtáň © Patrick Španko