Dorůžka - Wyleżoł - Ballard v Bratislave !!!

Dorůžka - Wyleżoł - Ballard v Bratislave !!!
Dorůžka - Wyleżoł - Ballard © Patrick Španko

29.6.200, Divadlo Astorka Korzo '90, BA   04.07.2022

Unikátny koncert mali možnosť zažiť návštevníci cyklu Jazz v divadle, ktorého dramaturgom je Martin Valihora, organizátor v týchto dňoch po slovenských mestách prebiehajúceho One Day Jazz festivalu. V príjemnom, klimatizovanom prostredí divadla Astorka Korzo´90, sme si po horúcom letnom dni mohli vychutnať zostavu najvýraznejšieho českého jazzového gitaristu svojej generácie - Davida Dorůžku. Predstavil sa v triu s vynikajúcim poľským klaviristom Piotrom Wyleżołom a fenomenálnym americkým bubeníkom Jeffom Ballardom. Aj keď sa títo spoluhráči poznajú už približne 15 rokov, až v období pandémie v roku 2021 spoločne založili a zrealizovali myšlienku tria s netradičnými zvukovými, rytmickými a harmonickými možnosťami.


V rámci Jazz fest Brno 2021, ktorý prebiehal online spôsobom, kapela zaznamenala umelecký materiál na CD nosič. Album vyšiel koncom júna 2022 pod názvom Andromeda´s Mystery (recenziu albumu čítaj tu). Autorsky naň prispeli všetci traja členovia kapely. Ako sa vyjadril sám David Dorůžka, hudba na tomto albume sa týka „nielen Zeme a súčasnosti, ale aj vesmíru, hviezd a vzdialených tajomných vecí“. V priebehu ich prvého spoločného koncertného turné sa predstavili aj v Bratislave. Davida Dorůžku aj Piotra Wyleżoła poznáme skôr v ich charakteristických lyrických hudobných polohách. Tentoraz však na pódiu dominovali okrem Dorůžkovej jazzovej gitary (japonská vintage kópia Gibsonu 335 značky Greco) aj elektrická gitara Fender Telecaster a plejáda gitarových efektových pedálov. Piotra Wyleżoła okrem akustického pianina obklopovali legendárne analógové klávesové nástroje Fender Rhodes piano a Moog syntezátor.

David Dorůžka © Patrick ŠpankoDavid Dorůžka © Patrick Španko
Jeff Ballard © Patrick ŠpankoJeff Ballard © Patrick Španko

Koncert tria Davida Dorůžku priniesol intenzívnu nádielku hudby z ich spomínaného spoločného albumu Andromeda´s Mystery, ktorú možno charakterizovať ako syntézu súčasného jazzu s detailne prekomponovanými témami, bohatou harmóniou s častými chromatickými moduláciami, výraznou melodickou, motivickou a sekvenčnou prácou a zložitými rytmickými štruktúrami s progresívnou zvukovosťou elektrofonických nástrojov. Kapela stavia na rytmickej živelnosti a zároveň cite pre zvukomaľbu bubeníka Jeffa Ballarda, ktorý charakterizoval nahrávky napríklad s Kurtom Rosenwikelom, Pat Methenym, Brad Mehldauom, Chick Coreom alebo Joshua Redmanom ...

Piotr Wyleżoł © Patrick ŠpankoPiotr Wyleżoł © Patrick Španko
Dorůžka - Wyleżoł - Ballard © Patrick ŠpankoDorůžka - Wyleżoł - Ballard © Patrick Španko

Svoje vystúpenie otvorili skladbou Piotra Wyleżoła – All my Tomorrows, s krásnymi nápaditými harmóniami a štrukturálne navzájom prepojenými hlasmi klavíra, gitary a bicích. Hudba pripomínajúca spoločné majstrovské nahrávky dvojice Pat Metheny – Brad Mehldau. David Dorůžka gitarou veľmi efektne vytváral zložité groovové basové línie pod sóla Wyleżoła, ktorý striedal akustický klavír so zvukmi svojich analógových klávesových nástrojov. V hĺbavej skladbe Davida Dorůžku – Sweet Farewell zaznieval krásny čistý zvuk Telecastra s charakteristickým frisellovským zvukomalebným feelingom. Nasledovala Wyleżołova mimoriadne energická, zvukovo aj rytmicky expresívna kompozícia No Electricity, v ktorej Dorůžka predviedol svoju až rockovo virtuóznu gitarovú techniku, krásne zapadajúcu do zložitých sprievodných figúr a zvukov moog syntezátora. V úplnom kontraste sa niesla nasledujúca priezračná balada Lone – Jeffa Ballarda, v ktorej dokonale vyznel typický lyrický gitarový rukopis Davida Dorůžku, s citlivým sprievodom Wyleżoła i Ballarda. Nasledovala ďalšia kompozícia Jeffa Ballarda s názvom Happy Weather. Groovujúcu tému s polyrytmickými štruktúrami a viacerými zvukovými vrstvami kapela vygradovala do ohromujúceho zvukového dialógu s nekompromisne pulzujúcim rytmickým motorom. Skladbu Chorale venoval David Dorůžka pocte dvom zosnulým, významným európskym jazzovým hudobníkom - poľskému trúbkárovi Tomaszovi Stankovi a fínskemu bubeníkovi Edwardovi Vesalaovi. Celá kapela dokonale slúžila tejto krásnej, hĺbavej kompozícii, nikto z nej technicky nevyčnieval. Záver koncertu rozjasnila viacčasťová kompozícia Piotra Wyleżoła Murky Waters so sviežim ostinátnym, rytmicky nepravidelným motívom rozpracovávaným kapelou v neustálych variáciách.

Piotr - Jeff © Patrick ŠpankoPiotr - Jeff © Patrick Španko
Jeff - David © Patrick ŠpankoJeff - David © Patrick Španko

Trio Dorůžka - Wyleżoł - Ballard predviedlo nekompromisnú dávku súčasného jazzu so všetkými jeho vyjadrovacími prostriedkami – harmonicko-melodickými, rytmickými, ale aj sonorickými. Vnímať naraz všetky tieto podnety mohlo pôsobiť na prvé počutie miestami náročne. Mne osobne pri písaní tejto recenzie znel najnovší album Andromeda´s Mystery a pri každom ďalšom vypočutí som si vychutnával stále hlbšie súvislosti tohto skutočného jazzového skvostu!

Piotr © Patrick ŠpankoPiotr © Patrick Španko
Jeff a David © Patrick ŠpankoJeff a David © Patrick Španko

Archív od roku 2005 - Jazzovinky Miroslav Zahradník