Cenu Ladislava Martoníka získa ... ???

Cenu Ladislava Martoníka získa ... ???
Ján Hajnal © Patrick Španko

  27.08.2018

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! V rôznych oblastiach za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudobného folklóru, vážnej, jazzovej a dychovej hudby. Predstavitelia Hudobného fondu slávnostne odovzdajú ceny Hudobného fondu 2018 vo štvrtok 6. septembra 2018 popoludní v Zichyho paláci v Bratislave! Nás samozrejme zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka – čo je cena určená pre jazzovú hudbu. Túto cenu za rok 2018 získa, na odporúčanie Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti, skladateľ, aranžér a klavirista Ján Hajnal. Cenu Ladislava Martoníka získa za celoživotný prínos pre slovenský jazz!