Cenu Ladislava Martoníka 2019 za jazz získal ... ???

Cenu Ladislava Martoníka 2019 za jazz získal ... ???
Erik Rothenstein © Patrick Španko

  12.09.2019

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! V 6 rôznych oblastiach za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudobného folklóru, vážnej, jazzovej a dychovej hudby. Predstavitelia Hudobného fondu slávnostne odovzdali ceny Hudobného fondu 2019 dnes vo štvrtok 12. septembra 2019 popoludní v Zichyho paláci v Bratislave! Prišli všetci ocenení - aj s výdatnou podporou rodinných príslušníkov, zástupcov médií elektronických i printových a samozrejme nechýbal ani 1.slovenský jazzový online magazín skjazz.sk.

Preberanie ocenenia © Patrick ŠpankoPreberanie ocenenia © Patrick Španko
Ďakovný príhovor © Patrick ŠpankoĎakovný príhovor © Patrick Španko


 
Nás logicky zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka, ktorú za rok 2019 získal na odporúčanie Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti skladateľ, aranžér, pedagóg, saxofonista, klarinetista a flautista Erik Rothenstein. Cenu získal za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej jazzovej scény!

Matúš Jakabčic, Erik a Peter Lipa © Patrick ŠpankoMatúš Jakabčic, Erik a Peter Lipa © Patrick Španko
Všetci ocenení © Patrick ŠpankoVšetci ocenení © Patrick Španko

Tradícia založená v roku 1963 sa pôvodne týkala iba cien za hudobné dielo a koncertné umenie. Neskôr pribudli aj ceny v ďalších hudobných žánroch. Od roku 1991 Hudobný fond udeľoval ročne 6 cien v oblasti vážnej hudby, folklóru, jazzu a dychovej hudby. Hudobný fond od roku 2018 pridal k oceneniam aj oblasť populárnej hudby a pomenoval ju po jej nestorovi Gejzovi Dusíkovi. Cenu Gejzu Dusíka získal ako prvý Pavol Zelenay za celoživotnú významnú skladateľskú a publicistickú činnosť.

Gratulujeme!

Erik v rozhovore s pani Bugalovou © Patrick ŠpankoErik v rozhovore s pani Bugalovou © Patrick Španko
... a v rozhovore s médiami © Patrick Španko... a v rozhovore s médiami © Patrick Španko