CD Yelena Eckemoff – Nocturnal Animals

CD Yelena Eckemoff – Nocturnal Animals
CD Yelena Eckemoff – Nocturnal Animals

L & H Production, 2020   03.08.2020

Vynikajúca klaviristka ruského pôvodu Yelena Eckemoff (čítaj nedávny exkluzívny rozhovor) sa už mnohými projektami etablovala ako výnimočná klaviristka a skladateľka na americkej jazzovej scéne! Okrem virtuozity, ktorá pramení z ruskej klavírnej školy a štúdia klasickej hudby, sú jej silnou stránkou invenčná melodickosť, práca s farbami, unikátna kompozičná schopnosť vykresľovať príbeh. Svoju naratívnu hudbu podporuje aj priloženou vlastnou poéziou, ktorá je len druhou stranou mince a dotvára celkový obraz o premyslenom koncepte. Na svojom najnovšom albume – Nocturnal Animals, poslucháčom opisuje život nočných tvorov. Album otvára kompozícia Cicada - mystická skladba sa pohráva s rozšírenou tonalitou a zmenami nálad. Radostné polohy strieda neistota a nepredvídateľnosť, čo je vyjadrené harmonickým napätím a miernymi disonanciami. Tento hudobný príbeh ide ruka v ruke s básňou od Eckemoff, v ktorej opisuje životný cyklus a vývoj cikády, ktorá sa na jednu stranu teší na život a nadobudnutie novej formy, no prežíva aj strach z toho aký ten život bude a to je vyjadrené práve v neustálej dualite nálad a harmonickom jazyku. Kompozícia Bat prináša oveľa ráznejší rytmus a energickosť - v tomto príbehu nie je neistota. Eckemoff opisuje netopiera, ktorý si užíva nočný život a pripravuje sa na lov. Túto skutočnosť vyjadruje zoskupenie pohyblivejším rytmom, ráznejším bicím sprievodom, častým staccatom, a najmä kratšími frázami a ostatným zdôrazňovaním tónov. Každá skladba takto dômyselne vyjadruje nejaký príbeh, odlišným spôsobom ako napríklad Fox, teda skladba o líške, ktorá neustále niekam uteká a nikdy sa príliš nezastaví na jednom mieste. Tento neustály beh líšky hudobníci stvárnili ráznym swingom s neutíchajúcim kráčajúcim basom a vypätým harmonickým sprievodom s neustálim staccatom. Eckemoff veľmi efektne využíva rôzne hudobné prvky na vyjadrenie príbehu v hudbe, ako napríklad aj dramatické chromatické behy na záver skladby Wolf, ktoré reprezentujú zosuv lavíny. Je to skutočne pozoruhodný album, ktorý môžeme zaradiť do tak zvanej programovej hudby, teda hudby, ktorá sa snaží jasne opísať nejaké mimohudobné deje (príbehy). S takýmto skladateľským prístupom sme sa stretli aj v minulosti vo vážnej hudbe, kedy ku kompozíciám vznikali programové sprievodky, aby informovali poslucháča, kde sa čo v ktorom takte deje. Tu nahradil programovú sprievodku booklet, ktorý je plný poézie od Eckemoff, súvisiacej s každou kompozíciou. V jazze býva takto prepracovaných projektov s takto dôsledne vypracovaných projektov málo, možno aj preto, že častejšie buduje na improvizácii a toto je úplne iná situácia. Treba však povedať, že Yelena Eckemoff si našla výrazovú polohu, ktorá je pre ňu jedinečná a jej identická. Celú svoju energiu sústreďuje do celého projektu ako celku. Výsledkom jej snaženia je prepracovaná vízia, ktorá dostáva podobu poézie, hudby a dokonca aj dizajnu vlastného coveru. Sú to jej vízie, na ktorých si dáva záležať a toto nie je jediný album, ktorý o tom svedčí. Mohli by sme tu rozobrať hudobne každú jednu skladbu z rozsiahleho dvojalbumu a poukázať na to ako sa prepája s priloženou poéziou, no ani to by však dôkladne neobsiahlo celé toto prepracované dielo. Preto nech si každý poslucháč urobí predstavu sám, vrelo vám odporúčam vypočuť si obidve CD a nechať sa ponoriž do hudobného sveta Yeleny Eckemoff aj prostredníctvom priloženej poézie, lebo iba s ňou sa vám dotvorí celkový obraz o tomto diele!

Hrajú:
Yelena Eckemoff – klavír
Arild Andersen – kontrabas
Jon Christensen – bicie nástroje
Thomas Strønen – bicie nástroje

Kúpiť  |  Archív od roku 2005 - Jazzovinky Peter Dobšinský