CD Veronika Harcsa / Anastasia Rozvalyeava / Márton Fenyivesi - Debussy Now!

CD Veronika Harcsa / Anastasia Rozvalyeava / Márton Fenyivesi - Debussy Now!
CD Harcsa-Rozvalyaeva-Fenyivesi

BMC Records, 2020   22.12.2021

Speváčka Veronika Harcsa, harfistka Anastasia Razvalyaeva a gitarista Márton Fenyvesi sú talenty maďarskej hudobnej scény a majú toho veľa spoločné. Všetci sa pohybujú vo sférach žánrovo pestrej produkcie a sú absolventi prestížnej Hudobnej akadémie Franza Liszta. Toto netradičné trio sa vydalo na zaujímavú cestu s projektom Debussy Now! Hudobný impresionizmus priniesol do vážnej hudby na prelome 19. a 20. storočia pestrejšiu harmóniu v podobe modality, pentatoniky a rozšírených akordov o vyššie tenzie. V hudobných vyjadreniach išlo často o pestrú zvukomaľbu a aj o symbolizmus, či prenesenie významu na nehudobné konotáty. Títo traja všestranní umelci sa spojili v myšlienke ako by mohla znieť hudba Debussyho v súčasnosti, keby mal k dispozícii prostriedky dnešnej hudby. Z týchto pohnútok vznikol zaujímavý projekt – Debussy Now!, teda Debussy tu a teraz. Keďže ide o vokálnu interpretáciu v podaní Veroniky Harcsa, cieľom nových aranžmánov sa stali Debussyho vokálne chansóny na texty Paul Verlaina a iných autorov. Album prináša 11 kompozícii. Hudobné dianie otvára balada Beau Soir, kde je evidentné, že harfa dodáva týmto kompozíciám nový nádych v podobe zvukovo priestrannejšieho a jemnejšieho zvuku ako klavír. Samotný Debussy vo svojich inštrumentáciách často pracoval s harfou, takže táto v jazze netradičná zostava je viac než vhodná. Samotný spev veľmi zmenil charakter piesní, keďže je viac deklamatívny a naklonení k populárnej hudbe, oproti originálnemu prednesu s opernou technikou. Inštrumentácia je na albume veľmi zvukomalebná, ale zároveň minimalistická. Harfu a spev dopĺňajú rôzne typy gitár v podaní Fenyvesiho, ktorý prenáša dianie do úplne súčasnej hudby za použitia odlišných efektov a živej elektronickej hudby. Úvod albumu naznačoval akúsi symbiózu Debussyho zmýšľania a protagonistov, ale oni chceli ísť ďalej. To je evidentné v skladbe La mer est plus belle, kde sa už dosť odkláňajú od estetiky Debussyho najmä spomínanou elektronikou a vkladajú tak jeho hudbu do kontextu súčasnej hudby. Improvizované prvky a vstupy dotvárajú celkovú premenu Debussyho, ktorá sa stáva niečím novým na nepoznanie. Musím skonštatovať, že umelcom sa ich zámer naozaj vydaril a album je skutočným prenesením do súčasnej produkcie vážnej a experimentálnej hudby. Nedokážem, odpovedať, či takto by to Debussy komponoval dnes, no môžem povedať, že protagonisti si našli svoj originálny sound a prístup v inšpirácii s impresionistickou tvorbou Debussyho, pričom vytvorili zaujímavé dielo. Od tradície jazzu to ma síce ďaleko, ale nájdeme tam isté prieniky v improvizáciách. Nenechajte si ujsť túto zaujímavú fúziu Debussyho, súčasnej vážnej hudby, elektroniky, sound artu a experimentálneho jazzu.

Hrajú:
Veronika Harcsa – spev
Anastasia Razvalyaeva – harfa
Márton Fenyvesi – elektronika, gitara

Kúpiť  |  Archív od roku 2005 - Jazzovinky Peter Dobšinský