Tento rok Cenu Ladislava Martoníka získa ... ???

Tento rok Cenu Ladislava Martoníka získa ... ???
Peter Solárik © Patrick Španko

  17.06.2020

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! V rôznych oblastiach za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudby. Od predminulého roku už v 7 rôznych oblastiach - hudobného folklóru, vážnej, jazzovej, dychovej hudby i populárnej. Predstavitelia Hudobného fondu slávnostne odovzdajú ceny Hudobného fondu 2020 v septembri 2020 popoludní v Zichyho paláci v Bratislave! Nás samozrejme zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka – čo je cena určená pre jazzovú hudbu a Rade Hudobného fondu ju navrhuje Rada Slovenskej jazzovej spoločnosti. Cenu Ladislava Martoníka 2020 získa Peter Solárik (jazzový bubeník a pedagóg) za dlhoročné vysoko profesionálne a kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu a pedagogickú činnosť najmä v regióne stredného Slovenska.