Prvý Jazzový klub RD v roku 2022 !!!

Prvý Jazzový klub RD v roku 2022 !!!
Logo

9.1.2022, 19:00, Rádio Devín Slovenského rozhlasu   05.01.2022

V prvom premiérovom Jazzovom klube Rádia Devín v roku 2022 vám autor a redaktor Patrick Španko predstaví spoločne s hlavnými protagonistkami dva nové slovenské jazzové albumy! Najprv do štúdia prijala pozvanie Sisa Michalidesová, ktorá predstaví horúcu novinku vo svetovej premiére s názvom Commedia! A v druhej časti relácie sa porozprávam s Hankou Gregušovou o jej novom albume, v plne americkej produkcie, s názvom Universal Ancestry, kde účinkuje spústa amerických hudobníkov a jazzmenov, ale i niekoľko slovenských hudobníčok: Sisa Michalidesová – flauta a Veronika Vitázková – fujara.

Sisa a Patrick © Patrick ŠúanmkoSisa a Patrick © Patrick Šúanmko
Hanka a Patrick © Patrick ŠpankoHanka a Patrick © Patrick Španko