Poľská Cena Fryderyk 2022 - víťazi !!!

Poľská Cena Fryderyk 2022 - víťazi !!!
Logo

  04.05.2022

17. marca 2022 boli ohlásené nominácie na najvýznamnejšiu poľskú Cenu Fryderyk – poľská Cena Grammy! Cena Fryderyk je najdôležitejšie hudobné ocenenie na poľskom trhu. Udeľuje sa od roku 1994 a od roku 1999 sa udeľuje vďaka ZPAV (Akademia Fonograficzna), ktorá združuje viac ako 1.200 členov: spisovatelia, skladatelia, hudobní novinári, predstavitelia hudobného priemyslu a umelcov nominovaných v predchádzajúcich rokoch. Nás zaujímajú najmä či iba kategórie jazzu - tentoraz sa vyberalo zo 101 jazzových albumov, o nomináciu v kategórii Jazzový umelec bojovalo 100 hudobníkov a Akadémia vybrala z nominovaných debutantov päť z 27 jazzmanov a jazzmaniek. Tentoraz sa nekonali žiadne veľké prekvapenia. Nominovaní boli väčšinou známi a uznávaní umelci, ktorí majú na poľskej jazzovej scéne nespochybniteľné postavenie. A v piatok 29. apríla 2022 sa v poľskom Štetíne v Netto Arene slávnostne odovzdávali spomínané ceny! Cenu Zloty Fryderyk získal nestor poľskej jazzovej scény - skladateľ, aranžér a saxofonista Henryk Miśkiewicz, čo je cena za celoživotné dielo!


ALBUM ROKA:
Marcin Wasilewski Trio – „En Attendant”
(ECM Records/Universal Music Polska)

ARTYSTA ROKA:
Marcin Wasilewski

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU:
Michał Tomaszczyk - Sketched From The North

ZŁOTY FRYDERYK:
Henryk Miśkiewicz

Marcin Wasilewski © Patrick ŠpankoMarcin Wasilewski © Patrick Španko
Henryk Miśkiewicz © Patrick ŠpankoHenryk Miśkiewicz © Patrick Španko