Nové tváre slovenského jazzu 2019 - ocenení !!!

Nové tváre slovenského jazzu 2019 - ocenení !!!
Porota © Patrick Španko

1.12.2019, Slovenský rozhlas, BA   01.12.2019

Iba pred dvomi hodinami skončilo zápolenie mladých slovenských jazzových talentov v Slovenskom rozhlase! A tak ako vinári každý rok hodnotia ročník, aký je a aký bol, tak aj odborná porota (Matúš Jakabčic – predseda poroty, Peter Lipa, Klaudius Kováč, Juraj Griglák, Radovan Tariška, Martin Valihora a Marián Jaslovský) na súťaži Nové tváre slovenského jazzu 2019 zhodnotila, aký to bol ročník. Treba povedať, že ten predvlaňajší bol vynikajúci a taký na súťaži ešte nebol! A ten tohtoročný bol veru poslabší, ale mal aj svoje svetlé záblesky. Súťaž Nové tváre slovenského jazzu organizovala tento rok Slovenská jazzová spoločnosť už po 33-tí raz! Z piatich vybraných súťažiach, ktorí postúpili do finále nakoniec súťažili iba štyria – a to: MattiaBoyzz, Armandos Trio, ERØ a Oliver Kucharovič Quartet. Szaturma z rodinných dôvodov na finále nenastúpila. Ale poďme sa spoločne teraz pozrieť na súťažiacich, čo sú na fotkách i na ocenených, ktorí získali diplom a finančnú odmenu. 

Mattia Müller © Patrick ŠpankoMattia Müller © Patrick Španko
MattiaBoyzz © Patrick ŠpankoMattiaBoyzz © Patrick Španko
Oleg Kováč © Patrick ŠpankoOleg Kováč © Patrick Španko
Armandos Trio © Patrick ŠpankoArmandos Trio © Patrick Španko

 

 

Po skončení súťaže jednotliví členovia poroty povedali, či bolo dobré i zlé, čo sa im páčilo i nepáčilo, kde majú kapely i jednotlivci pridať, či ako majú pokračovať vo svojich výkonoch a smerovaní. Mladí hudobníci si tieto slová svojich skúsenejších kolegov zobrali zaručene k srdcu. Nakoniec šlo o rozhovor - nie seminár. 

Erik Žigmund © Patrick ŠpankoErik Žigmund © Patrick Španko
ERØ © Patrick ŠpankoERØ © Patrick Španko
Oliver Kucharovič Quartet © Patrick ŠpankoOliver Kucharovič Quartet © Patrick Španko
Oliver Kucharovič © Patrick ŠpankoOliver Kucharovič © Patrick Španko

 

 

A potom nastalo vyhlásenie výsledkov bez poradia. Ceny odovzdávali Peter Lipa a Matúš Jakabčic, s diplomami získali ocenení aj ceny finančné. 

Michal Hrabovský © Patrick ŠpankoMichal Hrabovský © Patrick Španko
Formácia ERØ © Patrick ŠpankoFormácia ERØ © Patrick Španko
Oleg Kováč © Patrick ŠpankoOleg Kováč © Patrick Španko
Oliver Kucharovič © Patrick ŠpankoOliver Kucharovič © Patrick Španko

 

 

Zoznam ocenených:

Ceny Hudobného fondu:

ERØ - Cema za muzikálny výkon (200 €)
Oleg Kováč - Cena za inštrumentálny výkon (200 €)
Oliver Kucharovič - Cena za inštrumentálny výkon (200 €)
Mattia Müller - Cena za kvalitné kompozície (200 €)
Frederik Košecký - Cena za kvalitné kompozície (200 €)
MattiaBoyzz - Cena za presvedčivý kolektívny výkon (500 €)
Mattia Müller – Cena Objav festivalu (200 €)

Zvláštne Ceny:
Michal Hrabovský - získava Workshop u Radovana Tarišku
Oliver Kucharovič - získava Workshop u Juraja Grigláka
MattiaBoyzz - získava možnosť vystúpenia na One Day Jazz Festivale

Redakcia 1.slovenského jazzového online magazínu skjazz.sk všetkým GRATULUJE !!!

Mattia Müller © Patrick ŠpankoMattia Müller © Patrick Španko
Frederik Košecký © Patrick ŠpankoFrederik Košecký © Patrick Španko
MattiaBoyzz © Patrick ŠpankoMattiaBoyzz © Patrick Španko
Mattia Müller © Patrick ŠpankoMattia Müller © Patrick Španko