Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku !!!

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku !!!
Plagát

23. - 26.8.2022, ZUŠ Piešťany, Teplická 50, PN   06.07.2022

Renomovaní jazzoví lektori, overená metodika výučby, široký záber tém, množstvo koncertov a spoločného hrania, jedinečný genius loci kúpeľného mesta – to všetko vás čaká na Medzinárodnej jazzovej dielni Doda Šosoku, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 26. augusta v Piešťanoch. Prihlasovať sa môžete do 19. augusta 2022. Nie je prekvapením, že jazzová hudobná dielňa v Piešťanoch nesie meno po Jozefovi Dodovi Šošokovi. Slávny jazzový hudobník, bubeník a perkusionista, bol v neposlednom rade nestorom a propagátorom jazzu - desaťročia prinášal do Pieštan kvalitnú hudbu z celého sveta.


Cieľom projektu hudobnej dielne nesúcej jeho meno je nadviazať na tradíciu jazzu v Piešťanoch, odovzdávať ju mladším hudobníkom a pomáhať budovať novú generáciu interpretov a tvorcov. „Hudobná dielňa tohto typu u nás citeľne chýba. Slovensko je jedinou krajinou v strednej Európe, ktorá nemá jazzovú školu, strednú ani vysokú, ktorá by poskytovala kvalitné akreditované vzdelávanie v tomto žánri,“ vysvetľuje organizátor, promotér a jazzový hudobník Nikolaj Nikitin. „Snahou projektu je navodiť atmosféru komorného študentského mesta plného hudobných happeningov a koncertov s jam sessions. Hlavnou aktivitou je samozrejme vzdelávanie v rámci individuálnych aj skupinových predmetov.“

Zárukou kvality výučby budú popredné mená domácich i zahraničných lektorov pôsobiacich na univerzitách v Prahe, Brne či Budapešti. Balík hudobných predmetov s prepracovanou metodikou má za úlohu pomôcť nádejným študentom dostať sa na prestížne školy do zahraničia, či rozšíriť svoje terajšie hudobné vedomosti a zručnosti.

Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku 2022
Termín: 23. - 26. augusta 2022
Miesto konania: ZUŠ Piešťany, Teplická 50

Kornél Fekete-Kovács © Patrick ŠpankoKornél Fekete-Kovács © Patrick Španko
Anita Soul © Patrick ŠpankoAnita Soul © Patrick Španko
Sisa Michalidesová © Patrick ŠpankoSisa Michalidesová © Patrick Španko
Josef Fečo © Patrick ŠpankoJosef Fečo © Patrick Španko

Lektori:
Anita Soul – spev
Kornél Fekete Kovács (HU) – trúbka, kompozícia a využitie efektov pre dychové nástroje
Josef Fečo (CZ) – basová gitara a kontrabas
Sisa Michalidesová – tvorba filmovej a scénickej hudby
Michal Bugala – gitara
Peter Preložník – hudobné softvéry a nahrávanie, korepetícia
Eugen Vizváry – klávesové nástroje, syntetizátory, produkcia, korepetícia
Marián Ševčík – bicie nástroje
Martin Valihora – bicie nástroje
Ľuboš Šrámek – klavír
Milo Suchomel – saxofón
Nikolaj Nikitin – saxofón, príprava hudobných albumov

Michal Bugala © Patrick ŠpankoMichal Bugala © Patrick Španko
Peter Preložník © Patrick ŠpankoPeter Preložník © Patrick Španko
Eugen Vizváry © Patrick ŠpankoEugen Vizváry © Patrick Španko
Marián Ševčík © Patrick ŠpankoMarián Ševčík © Patrick Španko

Prednášky:
Produkcia elektronickej hudby a hudobný manažment
Rap – frázovanie a hľadanie rytmických paternov

Program:
23. 8. privítanie, uvítací ceremoniál a koncert lektorov, zápis a výber predmetov pre poslucháčov, rozdelenie do tried (Dom umenia, Galéria)
24. 8. – 26. 8. individuálne predmety a teoretické predmety
24. 8. – 25. 8. koncerty lektorov a jam sessions
25. 8. – 27. 8. hra v súbore a vystúpenia poslucháčov
25. 8. – 26. 8. samostatné prednášky hviezd súčasnej populárnej hudby a zástupcov Hudobného centra
24. 8. – 26. 8. koncerty a jam sessions v La Musica Piešťany

Prihlasovanie:
Prihlasovanie na jazzové dielne prebieha výhradne elektronicky prostredníctvom webovej adresy: hlavaxxii.com/prihlaska

Kontakty:
Hlavný organizátor: Mgr. art. Nikolaj Nikitin, PhD. +421 903 725 557
PR, komunikácia s médiami: Mgr. Dávid Oláh +421 910 292 862
Email: workshop@hlavaxxii.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ľuboš Šrámek © Patrick ŠpankoĽuboš Šrámek © Patrick Španko
Martin Valihora © Patrick ŠpankoMartin Valihora © Patrick Španko
Nikolaj Nikitin © Patrick ŠpankoNikolaj Nikitin © Patrick Španko
Milo Suchomel © Patrick ŠpankoMilo Suchomel © Patrick Španko