Kto tento rok získa Cenu Ladislava Martoníka ???

Kto tento rok získa Cenu Ladislava Martoníka ???
Erik Rothenstein © Patrick Španko

  06.09.2019

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! Od minulého roku už v 7 rôznych oblastiach, za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudobného folklóru, vážnej, jazzovej, dychovej hudby i populárnej. Predstavitelia Hudobného fondu slávnostne odovzdajú ceny Hudobného fondu 2019 vo štvrtok 12. septembra 2019 popoludní v Zichyho paláci v Bratislave! Nás samozrejme zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka, ktorú za rok 2019 získa na odporúčanie Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti skladateľ, aranžér, pedagóg, saxofonista, klarinetista a flautista Erik Rothenstein. Cenu získal za originálny kompozičný a aranžérsky prínos do domácej jazzovej scény!