Jazz a Hudobný život č.1 - 2/2022 !!!

Jazz a Hudobný život č.1 - 2/2022 !!!
Obálka časopisu HŽ 1-2/2022

  03.03.2022

Časopis Hudobný život, je jediným odborným mesačníkom pre klasickú hudbu a jazz na našom trhu! Do nového roku vstúpil dvojčíslom číslo 1 - 2/2022, kde svoje miesto má aj jazz. Stanislav Počaji pripravil veľký rozhovor so skladateľom, multiinštrumentalistom a spevákom Petrom Adamovom, ktorý našiel svoju cestu autorskej tvorby v slovenčine a v návrate ku koreňom. V rubrike Z dejín slovenskej populárnej hudby tentoraz Martin Jurčo zaostril na 60-te výročie formácie Traditional Club Bratislava, ktorá má v dejinách slovenskej populárnej hudby i jazzu svoje významné a nezastupiteľné miesto. O tomto i všeličom inom sa porozprával so zakladajúcim člnom zoskupenia, klaviristom, klarinetistom a saxofonistom Igorom Čelkom. Basový archív - nielen pre kontrabasistov je článok, v ktorom Juraj Kalász, organizátor už vyše päťnásť rokov jam session v Bratislave, pokračuje vo svojom vzdelávacom úsilí. Ešte v minulom roku začal projekt basového archívu, v ktorom na príkladoch 50 skladieb prináša ďalšie možnosti pre štúdium a cvičenie nielen basových liniek. No a samozrejme, že na záver prehľadu jazzových článkov v najnovšom Hudobnom živote č. 1 - 2/ 2022, v jeho dvoj-čísle, samozrejme nechýbajú ani recenzie jazzových albumov: Juraj Kalász: CD František Báleš Ansámbel - Sonety (Hudobný fond, 2021), Katarína Koreňová: CD Mathias Rüegg - Solitude Diares (Lotus Records, 2020) a Dávid Oláh: CD Yumi Ito - Szymon Mika: Ekual (Hevhetia, 2021).

Juraj Kalász © Patrick ŠpankoJuraj Kalász © Patrick Španko
Peter Adamov © Patrick ŠpankoPeter Adamov © Patrick Španko
František Báleš Ansámbel  © Patrick ŠpankoFrantišek Báleš Ansámbel © Patrick Španko
Traditional Club Revival © Patrick ŠpankoTraditional Club Revival © Patrick Španko