Cena za odvážnu dramaturgiu putuje do Slovinska !!!

Cena za odvážnu dramaturgiu putuje do Slovinska !!!
Plagát

  06.03.2018

Organizácia Europe Jazz Network (EJN) už po 7. raz udeľovala cenu festaivaklu za odvážnu dramatirgiu! Vlani sa týmto ocenením pohol pýšiť fínsky Tampere Jazz Happening 2017. Pre rok 2018 toto ocenenie získal jednomyseľne Ľubľana Jazz Festival 2018 (27. - 30.6.2018), za "progresívny výber, ktorý obklopuje celý umelecký žáner s dôrazom na európsky jazz a ilustruje hodnoty EJN, ako je geografická rozmanitosť a rodová rovnováha. Ľubľana sa pýši najstarším jazzovým festivalom v Európe, ktorý pracuje od svojho vzniku v roku 1960, aby zastupoval novú hudbu pre verejné publikum napriek mnohým prekážkam a meniacim sa okolnostiam. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je festival v slovinskej Ľubľane viac než zaslúžený víťaz za rok 2018!" Gratulujeme!