Tento rok Cenu Ladislava Martoníka získal ... !!!

Tento rok Cenu Ladislava Martoníka získal ... !!!
David Hodek © Patrick Španko

  21.09.2022

Každý rok sa udeľujú Ceny Hudobného fondu! V rôznych oblastiach za rôzne výkony a prínosy v oblasti hudby. Už tretí rok až v 7 rôznych oblastiach - hudobného folklóru, vážnej, jazzovej, dychovej hudby i populárnej hudby. Nás samozrejme zaujíma najviac Cena Ladislava Martoníka – čo je cena určená pre jazzovú hudbu a Rade Hudobného fondu ju navrhuje Rada Slovenskej jazzovej spoločnosti. Cenu Ladislava Martoníka 2022 získal 25-ročný David Hodek (jazzový bubeník a producent) za kvalitné inštrumentálne výkony s prihliadnutím na propagáciu jazzu. Riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic uviedol, že „Ceny sa uhrádzajú z prostriedkov fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností, po ktorých nesú názov, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov,“ uzavrel Jakabčic.

Redakcia 1. slovenského online jazz magazínu skjazz.sk Davidovi Hodekovi srdečne gratuluje!