Studium v Brne na JAMU !!!

Studium v Brne na JAMU !!!
Vilém Spilka © Patrick Španko

  02.12.2022

Vilém Spilka – jazzový skladatel, kytarista, dramaturg a umělecký ředitel mezinárodního festivalu JazzFest Brno a programový ředitel festivalu Struny podzimu. Ovšem také vedoucí Katedry jazzové interpretace na Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU). A jak na stránkách školy stojí psáno, sbor pedagogů je složený z předních českých a slovenských jazzových osobností. Mezi pedagogy patří David Dorůžka, Jiří Slavík, Jiří Levíček, Juraj Bartoš, Matúš Jakabčic, Marian Ševčík, Kamil Slezák, Vít Křišťan, Jan Dalecký, Jan Jirucha, Jan Přibil, Lubomír Šrámek. Většina z nich je aktivními hudebníky a tedy schopná přenášet na studenty i praktické zkušenosti. A právě na téma studia na této katedře byl Vilém Spilka dotazován.

 

* Od kdy jsi vedoucím Katedry jazzové interpretace?
Vilém Spilka: "Od roku 2011."

* Na koho jsi navazoval?
VS: "Na Patrika Hlavenku. Ten katedru rok předtím zakládal. Společně s Beatou Hlavenkovou také nastavoval celý její systém. Duchovními otci celého projektu byli společně s Hlavenkovými bývalý rektor Janáčkovy akademie Ivo Medek a tehdejší děkan hudební fakulty Vít Spilka."

* Ty snahy byly už před rokem 2010? Přece jenom není u nás jazz popelkou ...
VS: "Na vysoké škole do té doby popelkou byl. Předtím začala jazzová výuka na VOŠ při pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka, a ta, zdá se, na nějaký čas uspokojovala jazzovou komunitu. Ale Medek chtěl otevřít více oborů, třeba i multimediální kompozici, to byla tehdy u nás úplně nová věc. Do toho balíku inovací jazz perfektně zapadal. Byl to přirozený vývoj. Zmodernizovat výuku a nabídku oborů, aby byla současná."

Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko
Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko

* Vycházeli jste z nějakého již osvědčeného modelu, třeba katovické školy nebo škol ze Skandinávie, kde ostatně studuje celá řada našich hráčů?
VS: "Původní idea Hlavenků, protože ti studovali ve Spojených státech, byla inspirovaná americkým jazzovým školstvím. V okamžiku, kdy se usadil pedagogický sbor a dále se rozšiřoval, košatěly zkušenosti a nové pohledy na výuku, protože přicházeli hráči také se zkušenostmi z Evropy. Takže v nové akreditaci od školního roku 2021/22 jsou formálně zohledněny, ale postupně se infiltrovaly eklektickým způsobem do individuální výuky toho kterého pedagoga."

* Jaký je vůbec rozdíl mezi evropským a americkým školstvím?
VS: "On tam není až tak podstatný rozdíl. Koneckonců i mezi severem a jihem Evropy se pohled na jazzovou výuku mění. Jih má tendenci přiblížit se americkému modelu, třeba v Itálii je to myslím hodně patrné, takže inklinuje k bebopové tradici. Kdežto na Severu školy upřednostňují individualitu každého studenta, nedávají mu tolik mantinelů, předpisů v tom, co a jak má studovat nebo hrát. Takže to u nás na JAMU osciluje mezi tím vším, a náš pedagogický sbor je sestaven tak, že má od všeho něco."

Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko
Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko

* Je tu talentovaný student, který převyšuje ostatní. Jak k němu přistupujete, aby z něho byl kvalitní muzikant?
VS: "Základem je individuální přístup. Samozřejmě už přijímačky do jisté míry odhalují, na jaké úrovni uchazeč je. Někdo je již hotovým hráčem, někdo má potenciál jím být, někdo plně nezvládá řemeslo, ale je plný tvůrčích nápadů. Jde do prvního ročníku a pedagog začne od té úrovně, v jaké se student právě nachází. U nás nejsou jednotné osnovy, výuka probíhá více konzultačně, formou diskuse. Záleží na empatii a schopnosti pedagoga najít metodu, jak studenta posunout dál, a také jak ho přimět k soustavné práci, protože ne každý je schopen samostatně a cílevědomě pracovat. Měl by jít o posun nejen řemeslný a umělecký, ale také mentální. Student je totiž na škole také proto, aby dostával mentorské rady od těch zkušenějších tak, jak to dříve probíhalo u dobrých kapelníků. A taky studenty nabádáme: Hrajte, hrajte, hrajte! V jakékoli kapele na pódiu, to je ta největší škola!"

* Směřujete studenta i v jeho samostudiu?
VS: "Chceme hlavně, aby ta muzika byla progresivní, svěží a hlavně jejich."

Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko
Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko

* Takže je chráníte před slepými uličkami?
VS: "Ale i slepé uličky jsou potřeba, protože vlastní zkušenost je nenahraditelná."

* Vysoké školy mívají ratingy, číselnou hodnotu toho, jak si stojí v konkurenci. Jak je na tom JAMU?
VS: "Zatím žádné takové číslo mi není známo. Ale vyjádřím to takhle: Nejsme žádná ořezávátka!"

* Existuje převis v zájmu o ten který nástroj, třeba kytaristů je mnoho, ale hráčů na dechové nástroje málo. Jak to řešíte?
VS: "Snažíme se působit na pedagogy, aby sami na nižších stupních hudebních škol vyhledávali talenty. A ty pak přivedli k nám."

* Kolik studentů na vaší katedře studuje každým rokem?
VS: "Tak okolo 30-35 ve všech pěti letech studia. Je to taková zdravá rodina. Je to tak akorát na to, aby měli šanci se v profesi uplatnit prakticky."

* Na zahraničních školách se vyučuje také kupříkladu programování, práce ve studiu a podobně. Je tomu tak i vás?
VS: "Ano, práce ve studiu je součástí studia a nezbytný prostředek k prezentaci studentů v momentě, kdy se třeba přihlásí na výměnný pobyt v rámci Erasmu. Praxi si mnozí odbudou na koncertech nebo jamsessions v MusicLabu (https://www.musiclab.cz/). V rámci mezifakultní spolupráce s VUT se vyučuje se akustika, to znamená mimo jiné i jak se vyrovnat s různým koncertním prostředím. Studenti mají možnost studiové praxe, máme vynikající nahrávací studio v Divadle na Orlí, což je scéna Divadelní fakulty JAMU."

Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko
Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko

* A co finanční gramotnost, pokud se tak mohu vyjádřit?
VS: "V rámci magisterského studia nabízíme základy managementu, PR, jak si sestavit rider, domluvit hraní a podobně. V podstatě kompletní self management, protože jazzoví hráči mají praxi dosti odlišnou od klasických - méně často zakotví v orchestrech, spíše si budují individuální kariéry. Jde o dvousemestrální kurz."

* Kdy tedy proběhnou talentové zkoušky na Katedru jazzové interpretace JAMU? A za jakých podmínek?
VS: "Přijímací zkoušky na bakalářský stupeň doufejme proběhnou v řádném termínu v únoru. Teď jsme získali akreditaci na dalších deset let a jmenujeme se od dalšího školního roku Katedra jazzu. Je to tedy jeden zastřešující obor, pod nějž spadají různé specializace, včetně kompozice. Takže studium není omezeno pouze nástroji. Třeba cimbalista, který u nás vyučujícího na svůj nástroj nenajde, může například studovat právě kompozici. Pro ty, kdo umí česky, je studium samozřejmě zdarma. Týká se to hodně Slováků, ale měli jsme i Poláka. Máme tři stupně studia, bakalářský, magisterský a doktorský. Na bakalářský se přijímá začátkem února, na magisterský v červnu. Na webu školy (https://www.jamu.cz/) najde zájemce podmínky přijetí. Nic složitého."

* Děkujeme za rozhovor.

Vilém Spilka © Patrick ŠpankoVilém Spilka © Patrick Španko
Jan a Vilém © Patrick ŠpankoJan a Vilém © Patrick Španko