Neváhaj a prihlás sa do súťaže už teraz !!!

Neváhaj a prihlás sa do súťaže už teraz !!!
Plagát

  27.10.2020

Tak ako každý rok, tak aj tento, vyhlasuje Slovenská jazzová spoločnosť (SJS) súťažnú prehliadku "Nové tváre slovenského jazzu 2020" - ide už o 34. ročník súťažnej prehliadky! Odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami vyberie skupiny, prípadne sólistov, ktorí postúpia do finále a zúčastnia sa súťažnej prehliadky. SJS preplatí vybratým skupinám cestovné a poskytne základné nástrojové vybavenie a poskytne základné nástrojové vybavenie. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia. Najlepšie skupiny, prípadne jednotlivci, budú odmenení finančnými cenami a diplomom. Najlepšie autorské skladby budú ocenené cenou SOZA. Na záver prehliadky odborná porota vyhodnotí jednotlivé vystúpenia.


Prvé kolo:
V prvom kole vyberie odborná porota pod vedením Matúša Jakabčica na základe zaslaných prihlášok s nahrávkami finalistov. Porota: Peter Lipa, Matúš Jakabčic, Martin Valihora, Juraj Griglák, Gabriel Jonáš, Radovan Tariška. Nahrávky v celkovej dĺžke max. 10 minút, na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, neposielajte e-mailom, ale uploadnite ich na cloud https://nullupload.com/, pričom nezabudnite nastaviť maximálnu expiráciu (90 dní) a skopírujte adresu na stiahnutie.

Prihláška zaslaná e-mailom prípadne poštou musí obsahovať:
- adresu na stiahnutie nahrávok
- názov kapely, mesto z ktorého kapela pochádza
- zoznam skladieb: poradie, názov, autori skladieb (pôvodná tvorba nie je podmienkou)
- mená členov skupiny (dátum ich narodenia) a nástroj na ktorom hrajú
- kontakt na leadera (mail + telefón). Ten musí mať trvalý pobyt na Slovensku alebo musí byť na Slovensku narodený.

Finále:
Finále sa uskutoční 28.11.2020 v štúdiu 5, Slovenského rozhlasu, Mýtna ul. č. 1 v Bratislave.

Uzávierka prihlášok je 15. 11. 2020 !!!

Ak skupina postúpi do finále, treba počítať s tým, že obsadenie skupiny musí byť identické na nahrávke a na živom súťažnom vystúpení. Zmena obsadenia je možná len vo výnimočných prípadoch, ktoré treba nahlásiť dopredu a porota ju posúdi.

Prihlášky posielajte na:
e-mail: sjs@gti.sk
Poštová adresa: na vyžiadanie mailom