Nemecké hudobné informačné centrum oslavovalo !!!

Nemecké hudobné informačné centrum oslavovalo !!!
Logo

  10.03.2023

26. februára 1998 bolo v Bonne otvorené Nemecké hudobné informačné centrum - Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ). Pod záštitou Nemeckej hudobnej rady - Deutschen Musikrates (DMR) sa MIZ za uplynulých 25 rokov stalo úspešným projektom: Každý mesiac využíva digitálne služby viac ako 20 000 ľudí a tím odpovedá aj na stovky individuálnych otázok. MIZ poskytuje orientáciu v neustále sa meniacom hudobnom prostredí, vytvára jednoduchý prístup pre všetky zainteresované strany a poskytuje čísla, údaje a fakty pre prácu kultúrnej politiky, hudobných združení, akademickej obce a médií. "Vďaka rovnako encyklopedickým a vysoko aktuálnym poznatkom si dnešnú informačnú spoločnosť bez miz nemožno predstaviť. Jej práca je ešte aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým, pretože politické rozhodnutia v spolkovom kultúrnom živote potrebujú solídny informačný a dátový základ," zdôrazňuje pri príležitosti výročia prezident DMR Martin Maria Krüger. "Ak sú dáta novým zlatom, hudobné informačné centrum je zlatou baňou."

Festival Jazz Baltica © Patrick ŠpankoFestival Jazz Baltica © Patrick Španko
Jazzfestival Viersen © Patrick ŠpankoJazzfestival Viersen © Patrick Španko

Informácie, ktoré ponúka MIZ, zahŕňajú rôzne formáty: Zastúpenie viac ako 10 000 inštitúcií v hudobnom živote, rozsiahlu zbierku údajov o hudobných štatistikách, odborné články, návody, infografiky, dokumenty o kultúrnej politike a novinky. Prierezové spektrum tém siaha od hudobného vzdelávania a odbornej prípravy až po amatérske muzicírovanie a hudobný priemysel a odráža sa v špeciálnych databázach o ďalšom a rozšírenom hudobnom vzdelávaní a aktuálne vyhlasovaných finančných opatreniach. MIZ neustále prispôsobuje svoj rozsah informácií spoločenským zmenám a postupujúcej digitalizácii.

Jazzfest Bonn © Patrick ŠpankoJazzfest Bonn © Patrick Španko
Jazzwoche Burghausen © Patrick ŠpankoJazzwoche Burghausen © Patrick Španko

"MIZ bola jednou z prvých kultúrnych inštitúcií, ktorá využila internet ako platformu pre svoju obrovskú databázu," hovorí riaditeľ MIZ Stephan Schulmeistrat. "Od začiatku sme sa zameriavali na témy a informačné potreby našich používateľov: zhromažďovať spoľahlivé údaje a fakty a ľahko ich sprístupňovať v štruktúrovanej forme. To je dodnes hlavnou zásadou našej práce." Výkonný riaditeľ Landesmusikrat NRW a predseda poradného zboru MIZ Robert von Zahn dodáva: "Vnímanie MIZ ukazuje veľkú potrebu informácií o hudobnom živote v Nemecku a na medzinárodnej úrovni. Za 25 rokov svojej existencie zvládol MIZ obrovský rozsah úloh. Najnovšie to dokazujú jej štúdie a publikácie, štatistiky a infografiky so širokým dosahom." MIZ sa chce aj v budúcnosti venovať aktuálnym otázkam. Nová štúdia by mala byť predstavená v polovici apríla 2023: po štúdii o amatérskej hudobnej tvorbe sa MIZ bude venovať sociálnej situácii a umeleckým biografiám profesionálnych hudobníkov.

Klub Loft © Patrick ŠpankoKlub Loft © Patrick Španko
Klub Bunker Ulmenwall © Patrick ŠpankoKlub Bunker Ulmenwall © Patrick Španko

Tieto riadky a slová sa čítajú veľmi príjemne. A čo u nás na Slovensku? Ako to je? Máme takúto inštitúciu vôbec? Hádam najbližšie k nemeckému MIZ má naše Hudobné centrum. Ale ani zďaleka nepracuje v takom rozsahu ako MIZ. Ale to je už plne iná téma, hoci s tou našou pôvodnou o oslave 25 rokov MIZ súvisí! A kto máte záujem navštíviť web MIZ, je tam samozrejme nemecká i anglická mutácia!

Viac info na: https://miz.org/de

Jazzahead! © Patrick ŠpankoJazzahead! © Patrick Španko
Jazz Festival Munster © Patrick ŠpankoJazz Festival Munster © Patrick Španko