Mimoriadna správa !!!

Mimoriadna správa !!!
Martin Valihora © Patrick Španko

  25.03.2021

Zaručene si všetci spomínate na kampaň v polovici novembra 2020, ktorá prebehla médiami a sociálnymi sieťami, za obnovenia Rádia Jazz! Stál za ňou Martin Valihora, ktorého hádam netreba zvlášť predstavovať. Včera boli zverejnené výsledky, že Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 24. marca 2021 rozhodovala o pridelení 67 voľných rozhlasových frekvencií. Záujem o ne prejavili osemnásti žiadatelia – desiati súčasní vysielatelia a ôsmi žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby. Medzi nimi bola aj novým žiadateľom o licenciu spoločnosť Music Gallery Group, ktorá žiadala jednu frekvenciu - 92,6 MHz Bratislava. Uspela! Licencia bola udelená a v éteri hlavného mesta tak bude vysielaná nová programová služba s názvom JAZZ (Viac o zámeroch, programe, ... tu). Gratulujeme a tešíme sa!